Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yüz kızartıcı suç işlemek memur olmayı engeller mi?

. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin 5. Bendinde suç ve cezalar olmak üzere ikili bir ayrım yapılmıştır. Konuya ilişkin madde hükmü aşağıdaki şekildedir: (Değişik: 29.11.1984- KHK 243/4 md. ; 11.9.1987- KHK 276/12 md. ; aynen kabul: 24.2.1988- 3409/12 md. ; 10.1.1991- 3697/1 md.) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak memuriyeti engeller.
Yukarıdaki suçlardan dolayı bir gün dahi ceza alnıması halinde kişi memur olamaz veya memur ise görevine son verilir. Bu suçlarda tecil olup olmaması önemli değildir. Bu nedenle bu suçlardan dolayı da ceza alan veya cezası ertelenenler, memur değil ise memur olamaz, eğer memur ise memuriyetine son verilir. Örneğin zimmet suçundan mahkum olma halinde alınan ceza ertelenirse dahi kişi memur olamaz veya veya memur ise görevine son verilir.

  • Paylaş
Engeller tabii, arkadaşların da yazdığı gibi. Fakat bunlar istisnalar için geçerlidir. Ben devam edebilen çok kişi biliyorum :) Maalesef bu durumda yasaların uygulanması istisnayı oluşturmakta. Kaidenin yerini kuralsızlıklar almış bulunmakta.
  • Paylaş
Olmaz diye bişey yok... Yolunu buldukdan sonra olur...
  • Paylaş
Engeller. "Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yüz kızartıcı suçlarda, memnu hakların iadesi kararı alınsa da memur olunamayacağına karar verdi."

Konuyla ilgili Danıştay kararı:
goo.gl/nlpjh5
  • Paylaş
2 tane sağlam dayın varsa sırtın yere gelmez bu ülkede!
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

531 Görüntülenme7 Takipçi5 Yanıt

Konu Başlıkları