Bilmek istediğin her şeye ulaş

Zaloğlu Rüstem kimdir?

İran pers mitolojisinin efsanevî kahramanıdır. İran şairi Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde büyük bir kahraman olarak gösterilir. Rüstem, Türk edebiyatında Rüstem-i Zâl, halk ağzında da Zaloğlu Rüstem diye tanınır. İranlılar ile Turanlılar (Türkler) arasındaki mücadelelerde büyük kahramanlık, güçlülük ve yiğitlik göstermiştir. Bu yüzden özellikle pehlivan, yiğit, hükümdar gibi şahısları övmek için Zaloğlu Rüstem'in adı kullanılır. Alper Tunga ile giriştiği mücadele anlatılır. Güreşçi yönü ağır basar. Tutuştuğu güreşlerde hiç yenilmediği söylenir. Dîv-i Sepîd (Beyaz Dev) ile güreşmiştir. Yalnızca Fars kültüründe değil tüm Ortadoğu’da güreşçilerin simgesi hâline gelmiştir.
  • Paylaş

İran tarihinin en ünlü kahramanı olan Rüstem,babasının adı Zal olduğu için Rüstem-i Zal ya da Zaloğlu Rüstem isimleriyle anılır.Çok güçlü bir savaşçıydı ve İran halkını çok büyük tehlikelerden kurtarmıştı.İran edebiyatında kahramanlığın sembolü haline gelmiştir.Divan şairlerimiz de sıkça ondan bahseder.

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

672 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt