Bilmek istediğin her şeye ulaş

Zamanın başlangıcı ve sonu var mı? Varsa, zaman nasıl ortaya çıktı ve nasıl son bulacak?

Bu soruyu materyalistler ve teistler ayrı ayrı cevaplar. Materyalistler evrenin sonsuzdan beri varolduğunu söylerler. Teistler ise evrenin bir başlangıcı olduğunu iddia ederler. Ancak bilimsel araştırmalar teistleri haklı çıkarmıştır.. Buna göre dünyasal zaman big bang ile başlamıştır ve o günden bugüne 13.7 milyar yıl geçmiştir. Bilimsel veriler dünyanın sonunun yaklaştığını ifade etmektedir. Doğal kaynakların bitimi, zamanın da bitimini sağlayacaktır. Ancak bu zamanı tam olarak kimse bilemez.
  • Paylaş
1

Cem Kılıçkaplan, Gelin görün ki, bilimsel araştırmalar teistlerin düşündüğü biçimde kendilerini haklı çıkarmamışlardır. Sadece sonluluk-sonsuzluk uzamında kısmi bir haklılıktan söz edilebilir bence. Onu da tam olarak söyleyemiyoruz aslında; çünkü Büyük Patlama Teorisi, adı üzerinde, bir teoridir.

İbn Sina’nın, metafiziğindeki sudûr teorisiyle alakalı olan ve fizik görüşünde incelediği mekân-hareket-zaman ilişkisi günümüz felsefesinde hâlâ etkisini göstermektedir. İbn Sina’nın sudûr görüşünde, meydana gelen feyezan ve
böylelikle varlığa bilfiil çıkan imkânlılığın bir sonucu olarak mekân vücuda
gelmektedir. Cisimlerin bu mekânda etkileşmeleri (oluş-bozuluş) sonucunda ise hareket meydana gelmektedir. Zaman ise hareket için gerekli olan durumdur ancak hareket zaman değildir.
  • Paylaş
Bence zaman bir algı problemidir. Önce ve sonra izafi tanımlamalardır
  • Paylaş
Mr. Nobody filmini izlemenizi öneririm, orada bu konuya değiniliyor.
  • Paylaş
Zaman denilen kavramı bizler yarattık. Dünyanın hareketlerine göre bunlara birer isim verdik. Güneşin etrafında tam bir tur dönmesine yıl; kendi etrafinda tam bir tur dönmesine ise gün dedik. Sonra güneşin dünyayı aydınlatması veya aydınlatmamasına da, gündüz ve gece dedik. Kısacası saati, dakikayı, günü, yılı, gece ve gündüzü aslında yaratan biz insanoğluyuz. Zaman bigbang den itibaren başladı diye kabul ettik. Zamanın sonu var mı dersen onuda istediğimizde biz bitireceğiz veya kişisel düşünürsekte öldüğümüzde zaman bizim için bitecek diyebiliriz.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1259 Görüntülenme10 Takipçi5 Yanıt