Bilmek istediğin her şeye ulaş
Zen Farsça'da kadın demektir.Ama bu soruyu @unknow sorduysa soruyu felsefik algılayıp cevabı da şu olmalıdır;

Zen, kökeni Hindistan'daki Dhyana okuluna kadar uzanan bir Mahāyāna Budist okulununJaponca'daki ismidir. Hindistan'dan Çin'e geçen okul burada Ch'an olarak ismini duyurmuştur.Tang Hanedanlığı döneminde Çin'de belli başlı Budist okullar arasına giren Ch'an, Çin'den Kore,Vietnam ve Japonya'ya yayılmıştır. 20. yüzyılda Batı'da tanımaya başlanan bu okul, İngilizce ve diğer Batı dillerine Zen ya da Zen Budizm ismiyle girmiştir.
Zen diğer Budist okulların arasından aydınlanma amacıyla yapılan meditasyona verdiği önemle ayırt edilir. Meditasyon anlamına gelen Çince zuochan[1] ve Japonca zazen kelimeleri Ch'an/Zen kelimesinden türetilmiştir. Bu nedenle Batı'da yalnızca bir meditasyon pratiğinden ibaret olarak algılanan Zen aslında Budizm'in bir koludur. 20. yüzyılın ortalarından itibaren Batı'da bir felsefe, bir yaşam tarzı, bir sanat akımı vb. olarak yaygınlaşmıştır. Ancak bu batılı bakış açısı, Uzakdoğu'daki Zen Budistlerin çoğunluğu tarafından paylaşılmamaktadır.
Kaynak Vikipedi
  • Paylaş
2

Aykut Kardaş, Aslında ilk kurduğunuz cümle benim için daha verimli oldu. Zen'in felsefi yapısı dışında etimolojik bilgisini de bilmek çok iyi. Teşekker ederim, bilgilendirici yorumunuz için @nazende .

Nazende , rica ederim.

Zen yol demektir. Özümüze giden yol. Dinlerden, tanrılardan, ritüellerden, geleneklerden bağımsız her şart ve ortamda uygulanabilen bir yol. Hava gibi, su gibi. Bu yüzden batı dünyasında hızla yaygınlaşmıştır.

Aslında kelimelerle anlatmak zen'i boş bir uğraştır. Ancak özümüzle kavrayabiliriz. Bir görü biçimidir, bir aydınlanma haline gidiştir zen. Hiç bitmeyen bir yoldur.
  • Paylaş