Bilmek istediğin her şeye ulaş

Zina ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir?

Ayetler
 • Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. (İsra, 32)
 • Müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar! (Nur, 31-32)
 • Müminler, namazlarını huşu içinde kılar, boş, lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahidlerine riayet ederler. (Muminun, 1-8)
 • Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın! (Enam, 151)
 • (Savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar (da size) haram kılındı. (Bunlar) üzerinize Allah'ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlar ise, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla (mehirlerini verip) istemeniz size helal kılındı. Onlardan (nikahlanıp) faydalanmanıza karşılık sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir belirlendikten sonra, onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah yoktur. Şüphesiz ki Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa, 24)
 • Sizden kimin, hür mü'min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse sahip olduğunuz mü'min genç kızlarınızdan (cariyelerinizden) alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları halinde sahiplerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu (cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Nisa, 25)
 • Bu gün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. Mü'min kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o, ziyana uğrayanlardandır. (Maide, 5)
 • Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. (Furkan, 68)
 • Ey Peygamber! Mü'min kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, 5 hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Mümtehine, 12)
Hadisler
 • Allah indinde zinadan büyük günah yoktur. R. Nasıhin
 • Sizin için en çok korktuğum şey zinadır. Taberani
 • Zina etmeyin, kadınlarınızın cazibesi ve sevgisi gider, soğukluk başlar. İ. Neccar
 • Rüyamda, heladaki necaset gibi pis kokan kimseler gördüm. Sonradan bunların zina edenler olduğunu öğrendim. İ. Hibban
 • Zina fakirliğe yol açar. Beyheki
 • Gençliğini zinadan koruyan mümin Cennete girer. Beyheki
 • Bir kadın, beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer. İbni Hibban
 • Bir yerde, zina ve riba çoğalırsa, o yerin halkı, belaya maruz kalır. Hakim
 • Zina fakirlik getirir. Buhari
 • Zinaya devam eden, putperest gibidir. Harâiti
 • Zina edenin yüzü Cehennemde ateşle yanar. Taberani
 • Yedi kat gök ve yer, zina eden ihtiyarlara devamlı lanet eder. Bezzar
 • Zina edenlerin avretlerinin kokusu, bütün Cehennem halkına eza verir. Bezzar
 • Kötü kadınlar, çoğalıp, zina toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalır. Beyheki
 • Siz iffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur. Hakim
 • Namusunuzu koruyun, zina etmeyin! Namusunu koruyana Cennet vardır. Hakim
 • Kötülükten korunmak için, nikahlı yaşayın ve iffetli olun! İbni Asakir
 • Onun bunun karısını, kızını ayartan bizden değildir. İ. Ahmed
 • Zina eden, aynı şeye maruz kalır. İ. Neccar
 • Paylaş
2

Şaman, Üstat zinanın bir suç olduğunu anlatan ayetleri eklemişsiniz, peki bunun dünya üzerindeki cezasıyla ilgili ayetler de yok mu? Varsa onlardan da birkaç örnek paylaşır mısınız.

Turan Söylemez, Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü’minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. (Nur, 2)

Kadınlarınızdan zina edenlere karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar, şahitlik yaparlarsa, bu kadınları, ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin (Nisa, 15)

Sizlerden fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa, onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir. (Nisa, 16)

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

339 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt