Bilmek istediğin her şeye ulaş

Zıtlık teorisi nedir?

Zıtların birliği denilen şeyi biz, başta zen olmak üzere asya bilgeliğinden kaynaklı ekollerden ne derece sağlıklı aldık, önce onu sorgulamalıyız,, Molla Sadra, İbni Sina vd. düşüncelerinde: Evrende her şeyin zıddının olması  onların hadis olduğuna yaratıcının da bunlardan münezzeh olduğuna delalet ettiğini ifade ediyorlar. 
Bu alanda teorik fizkiçiler her geçen gün yeni bir şey ortaya koymaktadırlar...
  • Paylaş
ilk aklıma gelen zıt kutuplar birbirini çeker. 4 s 4 k kuralı var v.s.
  • Paylaş

 Zıtlık evrende her şeyin sonradan var olduğuna işaret eder. 

 

  • Paylaş