Bilmek istediğin her şeye ulaş
Kasım 2013

Uygun Bodur

Bir internet girişimcisi adayı bir proje geliştirmeye başlamadan önce hangi alanlarda mutlaka bilgi sahibi olmalıdır?

Teknik konular, Database, programa dilleri (Back office user interface alt yapısı olarak hangisini seçmeliyim?) , Hosting (Shared, dedicated, bandwidth, cloud, yurt içi, yurt dışı, maliyet), Dijital güvenlik, teknik kurucu yoksa proje kime ne kadara yaptırılır? Developer adam saat maliyetleri nelerdir?

Dizayn
PSD, html, css, iş gücü nereden bulunur? Kime yaptırılır? Maliyetleri nelerdir ve nasıl hesaplanır? E-mail tasarımı.

Pazarlama
Adwords*, banner flyer maliyetleri ve kimlere yaptırılacağı, sosyal medya facebook vs reklam mecraları, affiliate reklam mecraları, reklam maliyetleri ve detaylı pazarlama planı, müşteri segmentleri ve işinizle alakalı diğer reklam mecraları.

Ölçümleme
Analytics, Adwords.

Muhasebe
Şahıs, Limited ve AŞ arasındaki farklar, şirket nasıl kurulur?, ne kadar maliyeti vardır?, muhasebe için aylık ne kadar öderim ve hangi işleri ben yaparım hangi işleri muhasebeci yapar, fatura nasıl kesilir, hangi gelir/gider hangi hesaba aktarılır, kurucuların tüzel kişilik olan şirketlerdeki sorumlulukları nelerdir? (borç, iflas, ipotek, rehin, temettü vs gibi konular), KDV, geçici vergi, stopaj gibi vergi türleri, vergilerin ne zaman yattığı, yatmazsa ne olduğu, SGK, bağkur ödemeleri.

Finans
Finansman ihtiyacı hangi yollara karşılanır, yatırım almam gerekli mi? Yatırım alırken yapılması gereken hazırlıklar neler? (iş planı, finansal tablolar vs) banka kredisi nasıl çekilir?, vadeli ödeme dengesi nasıl kurulur?, nakit akışını nasıl dengelerim? Banka ile ilişkiler, leasing fimaları ile ilişkiler

Hukuk
Sözleşmeler, işinizin yasallığı, NDA formu, term sheet nedir? , share holder agreement nedir? Şirket ana sözleşmesi nedir? Noterlik işler nelerdir? Notere ne kadar ödenir? , İTO faliyet belgesi sicil tasdiknamesi nedir? İmza sirküleri nedir ve imza yetkileri ile kısıtlanan yetkiler neler olmalıdır? (Ortaklarınız varsa).

Satış
Satış öncesi tedarikçi ilişkileri, müşteri ilişkileri, marka konumlandırması nasıl yapılır? , vadeli satış, peşin satış ve nakit akış dengesi.

Lojistik
Yaptığınız işe göre parsiyel gelen ve giden gönderi maliyetleri, tedarikçilerle nasıl iletişime geçilir ve maliyetler ne olmalıdır, yine işinize göre depo maliyetleri, fatura gönderim maliyetleri kurye ile acele dosya gönderim maliyetleri.

Kişisel Gelişim
Networking, networking networking : )

Bu yukarıdaki yazdıklarım şu anda aklıma gelenler. Alt başlıklar daha da çoğaltılabilir. Umarım okuyana bir fikir verir.
Kasım 2013

Uygun Bodur

E-ticaret sitesi veritabanı örneği nasıl olmalıdır?

Bu konuda yaptığım bir analiz çalışmasında karşılaştığım güzel bir makaleyi paylaşmak isterim.

cis.drexel.edu/faculty/song/publications...

Makale İngilizce ancak fazla uzun değil. Hem bir eticaret sitesinde bulunması gereken özellikleri hem de veritabanı örneğini bize sunuyor.

E-Ticaret

E-Ticaret

E-Ticaret

iŞuradaki makalede de çözümler mevcut
kishordgupta.wordpress.com/2011/01/20/e-commerce-database-design-entity-relation-ship-diagram/

E-Ticaret

E-Ticaret
Aralık 2010

Uygun Bodur

Patent nasıl alınır?

Patent başvurusunun ilk aşaması, buluş sahibinin Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak patent araştrması yapmasıdır. Eğer buluş, mevcut patenti bulunanlara yeni birşeyler katıyor veya onlardan ciddi farklarla ayrılıyorsa, başvurunun red edilme ihtimali azalır.

Patent başvurusu için gerekli olanlar:

  1. Başvuru dilekçesi(1 nüsha)
  2. Patentle korunması istenilen buluşun unsurlarını kapsayan istemler(3 nüsha)
  3. Buluş konusunu anlatan açıklama(3 nüsha)
  4. İsteme ait resimler(3 nüsha)
  5. Özet(3 nüsha)  
  6. Tarifname
olarak sıralanabilir.

Mevcut patentleri aratmak ve detaylarını görmek için, Google Patent Search (google.com/patents) servisinden yararlanabilir, Türk Patent Enstitüsü’nün resmi web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz: turkpatent.gov.tr/

Tarifname: Adından da anlaşılacağı gibi, buluş tarifname sayfalarında anlatılacak. Önce tekniğin bilenen durumu, yani sizin buluşunuzdan önce nasıl yapıldığı anlatılacak. Sonra sizin buluşunuz anlatılacak ve buluşunuzun getirdiği faydalara değinilecek.

İstemler: Bu belgede buluşun patentlenmek istenen özellikleri maddelenmiş halde bulunacak. Patent aldığınız zaman, istemler belgesinde maddelenmiş özellikler korunmuş olacak. Bu nedenle istemler kısmını yazarken çok dikkatli olmalısınız. Geniş cümleler kurup, buluşunuzun bu cümleler dışına çıkartılamamasını sağlamalısınız. Ayrıca istemler belgesinde maddelenen özellikler tarifname içerisinde anlatılmış olmalıdır. Bir de istemler belgesinin olmazsa olmazı olan kalıp cümleleri vardır: İlk madde: 'Buluş. olup özelliği;.dır.' şeklinde olacak. Alt maddeler de bu üst maddeye bağlı olup; 'İstem 1'de bahsedilen.,. olup; özelliği.dır.' şeklinde olacak.
 
Resimler: Buluşunuzu anlatırken resimlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu resimler kesinlikle başka bir belge içerinde bulunmayacak. Resimler belgesinde toplu halde bulunacaklar. Ayrıca resimler üzerinde herhangi bir yazı veya ok işareti bulunmayacak. İsmi verilmek istenen gerekli parçalar numaralandırılacak, ve tarifname içerisinde resimlerin açıklaması diye bir bölüm açılıp orada anlatılacak.

Özet: Bu belgede buluşunuz mümkün olduğunca bir paragrafı geçmeyecek biçimde anlatılacak. Patent Başvuru Formu: Bu belge patent enstitüsünün sitesinden indirilecek ve gerekli boşluklar doldurulacak. Bu form çok basit bir formdur. Fakat tek bir yeri var ki kafanızı karıştırabilir, o da Rüçhan Hakkı.

Rüçhan Hakkı: TPE'ye yapılan başvurular ulusal başvurudur. Ama siz buluşunuzu başka bir ülkede de koruma altına almak isteyebilirsiniz. Bu durumda o ülkeyi rüçhan hakkı yani öncelik hakkı bölümünde belirtirseniz, sizin TPE'ye olan başvuru tarihinizle beraber o ülkede de bir koruma başlar. Tabi bu korumanın süresi bitene kadar orada da bir başvuru yapıp işlemleri başlatmanız gerekmektedir.

Makbuz: 25 TL (25.06.2009 tarihinde) olan başvuru ücreti patent enstitüsünün banka hesabına yatırılacak. Hesap bilgileri TPE'nin sitesinde mevcut. Bu belgelerin hepsi bir zarf içerisinde patent enstitüsüne ulaştırılacak, ve enstitünün cevabı beklenmeye geçilecek. Patent ensititüsü, önce tarifname takımını (yukarıda bahsedilen belgelerin hepsinin genel adı) şekli açıdan inceleyecek. Klavuzda anlatılan özellikleri içeriyor mu, anlatım düzgün mü, yanlış yazılan cümleler var mı; bunların hepsi incelenecek. Eğer bir sorun varsa; yanlışlık olan belge; yanlışlığın olduğu yerler altı çizilmiş, hatta bazen nasıl düzeltileceği bile yazılmış halde size bir posta gönderilecek ve düzeltmeniz istenecek. Eğer hatanız yoksa veya hataları düzelttiyseniz, şekli eksiklik giderildiğine dair bir belge gönderilecek ve başvurunuz araştırma aşamasına geçecek.

Tarifname takımını hazırlarken TPE'nin belirlediği kurallara uymalısınız. Başlıklar, yazı tipi, marjlar, gibi olan bu kuralların tamamını Patent Başvuru Klavuzu'nda bulabilirsiniz. Ayrıca klavuzun içerisinde bulunan örnek patent başvurusunu inceleyebilirsiniz. Araştıma Aşaması Başvurunuzun şekli eksikliği olmadığı zaman geçeceği aşama, araştırma aşamasıdır. Araştırma aşamasında buluş için daha önceden patent alınıp alınmadığı araştırılır. Yani buluşunuz gerçekten yeni mi, değil mi diye bakılır. Eğer buluşunuz bu aşamaya geldiyse sizden Araştırma Talep Formu istenir. Bu belgeyi de patent enstitüsünün sitesinden indirebilirsiniz. Bu formda doldurulması gereken en önemli kısım, buluşunuzu araştırmak için hangi kurumu seçtiğiniz kısımdır. Belgede gözüken kurumlardan istediğinizi seçeceksiniz. Tabi farklı kurumların farklı araştırma ücretleri var.

TPE'nin araştırma ücreti fiyatı 470 TL (25.06.2009 tarihinde). Tüm ücretler listesine de TPE'nin sitesinden ulaşabilirsiniz. Araştırma ücretini ister daha sonra isterseniz de Araştırma Talep Formu ile birlikte teslim edebilirsiniz.

Benzer Kişiler