Bilmek istediğin her şeye ulaş

Öğrenci (Fen Lisesi) Yunudo inploid.com'da 0 soru sordu, 1 soru yanıtladı ve 1 takipçisi var.

Ekim 2019

YunudoSerkan Kiose kişisini takip etmeye başladı

Serkan Kiose, Girişimci, @serkan

--

Temmuz 2019

Yunudo  bu yazıyı beğendi:

Sınırlar Gezegeni

Tamamen sınırlardan oluşmak bana çok ilginç geliyor. Gözlerimizin gördüğüm alan, bulunabildiğimiz alan, duyularla algıladığımız alan hepsi sınırlı. Dünya görebildiğimiz dokunabildiğimiz alan kadar, bedenimizin kapladığı yer kadar var. Sadece olduğumuz "an" a aitiz. Bir saniye önce veya sonraya değil. Üstelik bunlar yetmiyor gibi dünyaya da sınırlar çizmişiz. İnsanın varoluşundan var sanırım 🤔
Temmuz 2019

YunudoFizik konu başlığını takip etmeye başladı.

Fizik

Fizik (Eski Yunanca: φύσις fisis “doğa”) maddeyi, maddenin uzay-zamanda hareketini enerji ve kuvveti de kapsamak üzere bütün ilgili kavramla...

Temmuz 2019

Yunudo bu yanıtı beğendi:

Sizce bilgi mi doğuştan gelir yoksa bilgiyi edinme yeteneği mi?

Filozoflar bir kısmı tüm bilginin doğuştan geldiğini sadece hatırlamadığımızı öğretmenin bu hatırlamaya yardımcı olduğunu aslında yeni birşey öğretmediğini savunurlar. Bir kısmı ise bomboş bir levha gibiyizdir zamanla üzerini doldururuz derler. Benim kanaatim ise insan dünyaya az bir bilgi ile gelir. Bu bilgi bilgiyi nasıl işleyeceği bilgisidir çünkü hiçbirşey sıfırdan öğrenilmez hep bir öncekinin üzerine inşaa edilir ve beyin kendisinde mevcut olmayan bir bilgiyi ancak kendinde ki bilgilerle kıyaslayarak anlamdırabilir. O halde insan dünyaya hiçbir bilgiye sahip olmadan geliyorsa ilk gördüğünü neye nazaran işleyerek kaydedecektir. Kısacası veritabanı hazırlanmış, tablolar ve tablonun özellikleri belirlenmiş sadece tabloların içi boş. Hayatta o tabloların içini doldurmak oluyor.
Temmuz 2019

YunudoBilgi Felsefesi konu başlığını takip etmeye başladı.

Bilgi Felsefesi

YÖNLENDİR epistemoloji

Temmuz 2019

YunudoFelsefe konu başlığını takip etmeye başladı.

Felsefe

Felsefe doğruyu vermez, en iyi ihtimalle yanlışı öğretir. Fakat yanlışı öğrenmek de doğruya yaklaşmak değil midir?

Temmuz 2019

Yunudo bu yanıtı beğendi:

Müzik nedir?

Doğanın seslerini kakafoni yaratmadan, bir ritm ve melodi ile kullanarak duygu durumunu ifade eden bir iletişim yoludur müzik.
Temmuz 2019

Yunudo bu yanıtı beğendi:

Dil teorileri nelerdir?

İlk olarak dilbilimcileri ikiye ayıran temel görüşler vardır.
a)- Monojenistler; bir nevi dililimcilerdir, dilin tanrı tarafından bir bütün olarak insanlara armağan edildiğini ve zamanla değişik yörelerde değiştiğini savunurlar. Bu kişiler de aslında Güneş Dil Teorisinde olduğu gibi tüm dillerin tek bir ortak atası olan bir dil olduğunu savunurlar. Dilbilimsel yaradılışçılık diyebiliriz. Kökeni tanrıya, kitaba bağlayıp bir seviyesinden sonrasını araştırmazlar.
b)- Polijenistler; ise önce jest ve mimiklerle anlaşıldığı ardından doğadaki seslerin yansıtılması, taklit edilmesi şeklinde seslerle ve ardından da oluşan ilk sözcüklerle anlaşıldığı şeklinde düşünen bir nevi dilbilimsel evrimcilerdir.

Dil teorileri de aslında bu ikinci gruba aittir ve ilk kelimenin kökenini araştırırlar.
  1. Alman dilbilimci Max Miller tarafından ortaya atılan Yansıma Teorisi dilin insanların doğada duydukları sesleri yansıtmasıyla oluşmaya başladığı üzerine kurulmuştur. Teoriye göre insanlar öncelikle kuş, hayvan, su, rüzgar, gök gürlemesi gibi sesleri taklit etmişler ve bu seslerden zamanla sözcükler oluşmuştur. Dillerin akrabalığı da yansıtılan seslerin dünyanın her yerinde aynı olmasından kaynaklanmaktadır. Tabii her teori gibi bu teori de eleştirilmiştir. Tüm dillerde yansıtmalı sözcükler azdır ve tüm sözcükleri bu sözcüklere bağlamak imkansıza yakındır.
  2. Ünlem (Ata) Teorisi ilk sözcüklerin insanların şaşırdıklarında, korktuklarında ya da öfkelendiklerinde ağızlarından otomatikman dökülen ünlemlerden çıktığını ve diğer tüm sözcüklerin bu ünlemlerden türediğini savunur. Bu teoriyi eleştirenler ise tüm dillerdeki ünlemlerin az olduğunu ve tüm sözcükleri bu az sayıdaki ünleme bağlamanın çok zor olduğunu savunurlar.
  3. Psikolojik Teori ise dilin aynen bir bebeğin dil öğrenmesi gibi evrilmiş olduğunu savunur ki en akla yakını da budur. Önce jest ve mimiklerle duyguların, isteklerin vb anlatıldığı ardından yapılan mimiklere uygun tek heceli sesler ve el işaretleri yapıldığı ve ardından bu seslerin birbirinden ayrışarak sözcükleri oluşturduğu savunulur. Resim ve yazı ile dilin ifade edilmesi en son ortaya çıkmıştır.
  4. Bir de dünyada neredeyse hiç yer edinememiş Güneş Dil Teorisi vardır. Teoriyi 1927'de ilk defa bilim dünyasına sunan Sırp Hermann Feodor Kvergiç'dir. Kvergiç'e göre dünyadaki ilk dil Türkçe'dir ve tüm diğer diller Türkçe'den türemiştir. Örnek olarak School ve okul, God ve Türkçe kut ya da electric Uygurca yaltrık (parıltı), bulletin Türkçe belleten gibi çoğu dilbilimciye saçma gelen etimolojik bağlar kurmaya çalışmışlardır. Bu teoriyi tarihçilere göre Türk halkına ümmetçi Araplar ve İranlılar olmadan da bir millet olabileceklerini anlatmak onların ezik hissetmesini önlemek amacıyla Atatürk de desteklemiştir.
Temmuz 2019

Yunudo bu yanıtı beğendi:

İnsan ağrı eşiğini sonradan arttırabilir mi?

Sinir sisteminde duyu organlarına verilen tepkilerin eşik değerleri, evet artırılabilir. Yüksek sesle müzik dinlemenin zamanla sizi rahatsız etmemesi, kas yaptıkça daha çok ağırlığın zahmetsizce kaldırılabilmesi gibi, ağrıya neden olan eşik değerler de artırılabilir. 
Temmuz 2019

Yunudo bu yanıtı beğendi:

Sanatla uğraşanların kullandığı dil bir farklılık çabası mı, yoksa gerçekten yer yüzü dilleri yetersiz mi geliyor kendilerine?

Ben uzun yıllardır sanatla uğraşıyorum. Çocukluğumda yoğun olarak Müzik ve Resimle başlayan sanatla uğraşı hayatıma ağırlıklı olarak Tiyatro ile devam ettim ve buna Dans da eklendi. Şimdi oyunculuğumun yanı sıra üniversite de sanat eğitimime devam ederken, lisans öğrencilerine ders veriyorum ve de yönetmenlik yapıyorum. Şimdi tiyatronun şöyle bir tanımı vardır; çoğunuzun duymuş olduğunu tahmin ediyorum; "Tiyatro insanı insana insanla (insanca) anlatan sanat dalıdır. " Bu tanımlamada "insanca" tabirini yeğlerim özelimde. Asıl cümlede anlatım aracının 'insan' olduğu anlatılmak istense de 'insanca' tabiri estetiği ve özgünlüğü de katar, bana göre. Umarım buraya kadar anlaşılmaz bir şeyler yazmamışımdır. Teknik o kadar kelime var ki, literatür kabarık. Lakin biz çalar biz söylersek ne anlamı kalır diye, o dili kullanmaktan çekinmişimdir... Halen kullanmamaya gayret gösteririm.
Bu sorudaki asıl amaç bu olmasa gerek diye de düşündüğümden, asıl cevaba geleyim. Sanat önce yapanını ikna etmelidir. Sanat yapanın da belli bir standartın ötesinde olması gerekir. Sanat ile uğraşan aşırı duygusaldır. Gördüğü her şey onu mutlu edebildiği gibi üzebilir de ve işini baskısız yapabilmesi için üretir de üretir. Doğrudan söyleyemez, çünkü zaten boşta gezendir birçoklarına göre. Bu yüzden de dolaylar, imgeler, kendinden verir (bunu da doğrudan yapamaz), o sebeple kendine olduğu gibi başkalarına da derinden bakmaya çalışır. Herkes kompozisyona bakarken, sanatçı görünen ardına dalar, kaçırılan gözlerin içine içine... vs.
Uzadı sanırım, yazacak ne çok şey varmış. .
Kısacası; bu kadar kendimizi birbirimize kapadığımız, hala tanımlayamadığımız duygularımız, üstesinden geldikçe eklenen arzularımız olduğu sürece, bütün bunlara bakmak akıl işi olmuyor. Kesinlikle çaba değil farklılıktan.
Aslında yeryüzü dillerinin yetmemesine inanmıyorum. Her kelimesi farklı dilde yazılmış ya da her cümlesi bir metni verin oynarım, şarkısını da söylerim, resmi de yapılır. Lakin tanımlanamayanlar var ya, onu arayan biriysen eğer sanatçının dilinden anlıyorsun demektir.
Temmuz 2019

Yunudo bir yanıt verdi.

Müzik nedir?

Duyguları, izlenimleri hatta doğayı, sesleri kullanarak anlatmadır.
Temmuz 2019

Yunudo bu yanıtı beğendi:

Sizi derinden etkileyen, ama pek bilinmeyen kitaplar nelerdir?

Simyacı, Jorge Angel Livraga.

Kitap ünlü filozof Giordano Bruno'nun hayatını anlatır.


kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=7358

Kitaplar
Temmuz 2019

YunudoBilim konu başlığını takip etmeye başladı.

Bilim

Bilim veya ilim,fiziki ve doğal evrenin yapısının ve davranışlarının birtakım yöntemler (deney, düşünce ve/veya gözlemler) aracılığıyla sist...

Temmuz 2019

YunudoSanat konu başlığını takip etmeye başladı.

Sanat

Sanat en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır.

Temmuz 2019

YunudoKitap Önerileri konu başlığını takip etmeye başladı.

Kitap Önerileri

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Temmuz 2019

YunudoMatematik konu başlığını takip etmeye başladı.

Matematik

Matematik ve cebir..

Temmuz 2019

YunudoDüşünce Tekniği konu başlığını takip etmeye başladı.

Düşünce Tekniği

Düşünce teknikleri hakkında merak ettikleriniz.

Temmuz 2019

YunudoKitap Okumak konu başlığını takip etmeye başladı.

Kitap Okumak

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Temmuz 2019

YunudoRüyalar konu başlığını takip etmeye başladı.

Rüyalar

Rüya, uykunun genel ve karakteristik özelliklerinden biri olup, uykunun hızlı göz hareketi (REM) adlı evreleriyle yakından ilişkili bulunan,...

Temmuz 2019

YunudoFikir Cimnastiği konu başlığını takip etmeye başladı.

Fikir Cimnastiği

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Kişisel Gelişim

2077 Kişi   155 Soru

Matematik

716 Kişi   161 Soru

Dinler

1127 Kişi   329 Soru

Genel Kültür (Muhabbet)

3686 Kişi   280 Soru

Varoluş Hakkında

2904 Kişi   1060 Soru

Bilim

866 Kişi   286 Soru

Edebiyat

985 Kişi   204 Soru

Sanat

627 Kişi   108 Soru

Hayal Gücü

939 Kişi   42 Soru

Öğrenme Teknikleri

740 Kişi   27 Soru

Düşünce Tekniği

498 Kişi   30 Soru

Fikir Cimnastiği

328 Kişi   12 Soru

Kitap Önerileri

719 Kişi   78 Soru

Rüyalar

326 Kişi   66 Soru

Kitap Okumak

387 Kişi   43 Soru

Varlık Felsefesi

98 Kişi   47 Soru

Felsefe

1949 Kişi   501 Soru

Bilgi Felsefesi

16 Kişi   14 Soru

Fizik

304 Kişi   266 Soru

Son Yanıtladığı Sorular