Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yavuz Gedik,

Bilgisayar Bilimleri Öğrencisi

http://www.yavuzgedik.com --- Robotic, Arduino, Netduino, Windows Phone, Microsoft Azure, Embedded Systems, Mobile Programming, Blogger, İnnovator, Entrepreneur, Free Thinker, Scientist, R & D

Kasım 2014

Yavuz Gedik

Yazılım Paradigması

Yazılım,elektronik cihazların çeşitli görevleri yerine getirebilmesi ve kendi aralarında haberleşmelerini sağlamaları için hazırlanmış (cihazların kullanımlarını geliştiren) makine komutlarıdır. Programlama, yaşadığımız gerçek dünyadaki problemlere ilişkin çözümlerin bilgisayarda ifade edilmesidir.

Yazılım Paradigması

Paradigma, bir bilim dalında zihinsel bir resmin, gerçekliğin algılanması, kavramsallaştırılmasını sağlayan modele denir. Programlama paradigmaları program yapma stili veya yoludur. Bazı diller bu işi kolaylaştırırken bazıları zorlaştırır. Programlama paradigması, programlama dilinin nasıl kullanılacağına dair mantıksal bir yaklaşımdır.

Emirsel Programlama Paradigması (Imperative)

Bir durum üzerine programlama ve durumu değiştiren komutlar üzerine kurulu bir paradigmadır. Emirsel ya da zorunlu programlar, bilgisayarın gerçekleştireceği sıralı komutları ifade eder. Hesaplamanın “nasıl? ” yapılacağı önemlidir. Bilgisayarın donanımına en uygun olan paradigmadır. Tüm bilgisayarın donanımı makine koduna uygundur. Makine kodları zorunlu programlama paradigmasını temel alır.

Emirsel (zorunlu) paradigmayı kullanan dillerden bazıları: C, Pascal vb.

Nesne Yönelimli Programlama Paradigması

Her programın etkileşim içerisinde bulunduğu birimler ve nesneler kümesinden oluştuğunu varsayan bir paradigmadır. 1960lı yıllarda donanım ve yazılımın karmaşıklaşmasıyla, yazılım kalitesinin korunabilmesi ve yeniden kullanılabilirliği artırmak için oluşturulmuştur. Bu paradigmanın temeli eylemler ve bu eylemlerin mantığından çok nesneler ve verilerdir. Nesneler metodlar (methods) ve nitelikler’den (attributes) oluşur. Nitelikler, nesnelerin sahip oldukları verilere, metodlar ise bunlar üzerinde yapılabilecek işlemlere karşılık gelir. Nesne, kendisini işleyecek kod kesimini kendisi ile birlikte tanımlayan ve taşıyan ve kendi tanımladığı biçimden daha farklı amaçlarla kullanılamayan veri türü olarak yorumlanabilir.

Nesne yönelimli paradigmayı kullanan dillerden bazıları: C++, C#, Java vb.

Kaynaklar
Kasım 2014

Yavuz Gedik

Programlama Süreci

Programlama denildiği zaman direk kodlama gelir bir çok insanın aklına ancak işin aslı pekte öyle değildir.

Programlama yapabilmeniz için belli aşamaları gerçekleştirmeniz gerekir. Bunlar şart mı? Tabii ki değil ancak kaliteli bir yazılım ortaya çıkarmak istiyorsanız bu aşamaları önemsemelisiniz.

1. Problemin Belirlenmesi
Problemin çözülebilmesi için öncelikle iyi bir şekilde tanımlanmalıdır. Problemin ihtiyaçları belirlenmeli ve ilgili tüm sorular sorulup, cevapları bulunmalıdır.

2. Gerekli Analizlerin Yapılması
Problemin belirlenmesinin ardından problemle ilgili analizler yapılmalıdır. Bu noktada en önemli iki analizler vardır. İlki, kullanıcı analizleridir. Kullanıcı istekleri doğru belirlenen uygulamalar her zaman daha başarılı olmuştur. İkinci ise, maliyet analizidir. Yazılım için gerekli harcamaların planlamasıdır.

3. Yazılım Mimarisinin Yapılması
Bu aşamada yazılımın algoritması belirlenir.

4. Yazılımın Kodlanması
Belirlenen algoritma doğrultusunda herhangi bir yazılım dilinde program kodlanır.

5. Yazılımın Test Edilmesi
Kodlama aşaması ile birlikte devam eden bir süreçtir. Kodlamanın her adımında test yapılacağı gibi, sonunda da yapılabilir. Bazen test aşaması kodlamada aşamasında daha uzun sürebilir. Kodların hataları belirlenir.

6. Dokümantasyon Yapılması
Program hakkında detaylı bir açıklama yapılır. Dokümantasyon içeriğinde kod açıklaması, programın nasıl kullanacağı, hangi amaç için yazıldığı ve hangi veriler kullanıldığı yer alabilir. Dokümantasyon projeye dahil olabilecek yeni kişiler ve kullanıcılar için çok önemlidir.
Kasım 2014

Yavuz Gedik

Blog Nasıl Yazılır?

2876

Blog, bir kişinin ya da bir grubun bir araya gelip yazılar yazdıkları bir İnternet sayfasıdır. Bu yazılar kişilerin istedikleri konulardan oluşabilir. Örneğin; izlediğiniz filmler ve okuduğunuz kitaplarla ilgili bir blog ya da teknoloji üzerine tek başınıza veya birkaç arkadaşınız bir araya gelip bir blog oluşturabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış bir durum. :)

Peki, nasıl blog hesabı oluşturabilirim ya da hangi bunun için hangi blog sağlayıcı servisi kullanmalıyım diye sorular sorabilirsiniz. Ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan servislerden ikisini tavsiye edebilirim.Blogger ve WordPress. Bu sistemlerde nasıl hesap açılacağı konusunda arama motorunuz size yardımcı olacaktır. :)

Şimdi gelelim içerik konusuna. Bir blog için en önemli şey yazılarınızın içeriğidir. İyi bir içeriğiniz var ise, insanların blogunuzda daha fazla zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz. Peki, iyi içerik nasıl hazırlanabilir? Bunun ilk adımlarından biri, görselliktir. Görsel yazılar her zaman daha ilgi çekici olmuştur. Yazılarınızı resim, video veinfogarikler ile süslemek sizi bir adım öne taşıyacaktır. Argo kelimeler kullanmamaya dikkat etmelisiniz. Konu içerisinde bağlantılar vererek yönlendirmeler yapmanız yine artı kazandıracaktır. Dil bilgisine gerektiği kadar dikkat etmelisiniz ancak samimi bir dil oluşturmalısınız.

Genel olarak, güvenilir olmanız çok önemlidir. Blogunuzdaki yazı sayısını arttırmak için diğer bloglardan kopyala-yapıştır yapmanız etik bir davranış olmayacaktır. Bu blogunuz için büyük bir negatiflik oluşturur. Birebir kopyalamak yerine okuyup öğrendiğiniz bilgileri kendi cümleleriniz ile aktarabilirsiniz. Yine kaynak belirterek alıntılar yapabilirsiniz. Laf kalabalığı yapmayın! Yazılarınızı araştırmalar ve istatistiklerle desteklemeniz çok önemlidir. Kanıt her zaman iyidir. :)

İyi bir blog yazarı olmak için iyi bir okuyucuda olmak ilk şarttır.

Klavyenize kuvvet :)

Kaynak: